Ostrava!!!

bo region je to razovitý

Termín: 17.10.2020 (zrušeno)

Cena: 550 Kč/os.

Cena zahrnuje: dopravu minibusem, služby průvodce, drobné občerstvení na cestu (nápoj + snack), vstup do hornického muzea Landek, prohlídka důlní oblasti Vítkovice, vstup do Velkého světa techniky

Program výletu:

Odjezd v 8:00 hod. ze Zlína. Přejezd do Ostravy, návštěva Hornického muzea Landek - expozice báňského záchranářství a fárání do dolu původní těžební klecí. Dále budeme pokračovat do důlní oblasti Vítkovice. Jedná se o světově unikátní areál, kde se mezi lety 1828 až 1998 těžilo uhlí a vyrábělo surové železo. Nyní se tento industriální komplex proměnil v jedinečné vzdělávací, kulturní a společenské centrum s mezinárodním přesahem.  Zde si projdeme vysokopecní okruh, kde se dovíme o historii Vítkovic a výrobě surového železa. Budeme mít i čas vystoupat na Bolt Tower nebo navštívit Velký a Malý svět techniky.
Návrat do Zlína cca ve 20:00 hod.  

Doplňkové informace

Hornické muzeum Landek https://www.landekpark.cz/  

Důlní oblast Vítkovice https://www.dolnivitkovice.cz/  

V případě zájmu o výlet nás neváhejte kontaktovat: